بند نامرئی سوتین

۱۵,۰۰۰تومان

توضیحات

بند نامرئی سوتین به بند هایی گفته میشود که به صورت شفاف یا نامرئی رو سرشانه قرار میگیرند. این بندها برای اتصال کاسه سوتین به دستک ها استفاده میشوند و به همین دلیل است که معمولا روی سوتین هایی که بند سرشانه آنها قابل تنظیم است سوار میشوند.

 

بند نامرئی سوتین